Predstavitev

DCM-SVS - Društvo za ceste Severovzhodne Slovenije je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje fizičnih in pravnih oseb iz severovzhodne Slovenije, katerega namen je omogočiti članom, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne interese in cilje s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja cest in prometa.

Namen društva je:

  • povezovanje infrastrukturnih strokovnjakov in podjetij,
  • sodelovanje pri razvoju in uveljavitvi slovenske cestne in prometne stroke,
  • zavzemanje za ohranjanje cestnega omrežja,
  • sodelovanje pri ukrepih za izboljšanje prometne varnosti in varovanja okolja,
  • uveljavitev Kodeksa cestnih strokovnjakov,
  • strokovno usposabljanje članov združenja in povezovanje strokovnjakov,
  • enakopravno vključevanje v delo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne projekte ter
  • sodelovanje pri razvoju znanosti in tehnologije.