V leto 2024 smo tudi v Društvu za ceste SV Slovenije zakorakali polni zagona in energije za nove uspešne projekte, a preden vam razkrijemo več, še ena novička iz leta 2023.

Naše društvo je namreč dobilo novega predsednika! 🤵‍♂️

To je postal Uroš Rozman, mag. prost. načrt., dipl. inž. grad. (UN), že več let aktiven član društva in nekdanji direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, trenutno projektni vodja na Regionalni razvojni agenciji za Koroško.

Z odlično popotnico preteklega vodstva si želi uresničiti naslednje cilje:
✅ povečati članstvo in privabiti mlajšo generacijo,
✅ izboljšati predstavitev društva in njegovih aktivnosti na spletu ter družbenih omrežjih,
✅ posledično povečati prepoznavnost društva in njegovih aktivnosti,
✅ ohraniti oz. nadgraditi tradicionalne letne aktivnosti društva (posvet, ekskurzije, skupščine itn.).

Urošu vsi člani izrekamo iskrene čestitke 🎉 in se veselimo njegovega predsednikovanja.

Nekdanjemu predsedniku društva Borisu Stergarju, ki nas je po vseh predpisih uspešno peljal skozi mnoge simpozije, strokovne ekskurzije in srečanja, pa bi se na tem mestu ponovno zahvalili za vse, kar je storil tako za društvo kot tudi za slovenske ceste.