Berlin in Dresden

Na strokovni ekskurziji smo si ogledali glavno mesto Berlin in mesti Dresden in Liepzig. Seznanili smo se z nacrtovanjem in izvajanjem obnovitev infrastrukturnih projektov – avtocest, železnic in letališca. Ekskurzija je potekala od 6. do 10. septembra 2017.