Ceste in poplave

Na posvetu CESTE IN POPLAVE, ki smo ga organizirali dne 10. oktobra 2013 na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, je bilo prisotnih 140 udeležencev iz vseh krajev Slovenije, razlicnih strok in poklicev. Posveta se je udeležilo tudi okoli 30 študentov iz obeh gradbenih fakultet – ljubljanske in mariborske. Po mnenju vecine prisotnih je bil posvet dobro organiziran, predstavljene teme pa aktualne in zanimive.