Norveška

Na strokovni ekskurziji smo si ogledali novogradnje in sanacij cest in objektov na območju glavnega mesta Oslo. V mestu Stavanger smo si ogledali tudi gradbišče najdaljšega in najglobljega cestnega tunela pod morjem na svetu. Njegova dolžina bo znašala 26,7 km, najnižja točka bo 390 metrov pod morsko gladino. Ekskurzija je potekala od 6. do 9. septembra 2018.