Novi Sad in Beograd

Na strokovni ekskurziji smo si ogledali novogradnje in sanacij cest in objektov na območju Novega Sada in Beograda. Ekskurzija je potekala od 20. do 22. oktobra 2005.