Španija

Člani društva so si ogledali gradbišča avtocestnega obroča okoli mesta Segovia (Segovia road ring). Dolžina zadnje etape avtocestnega obroča, ki je trenutno v gradnji, znaša 14,3 km, v okviru gradnje pa so si ogledali gradnjo petih vozlišč ter štirih premostitvenih objektov, treh klasičnih prostoležečih viaduktov. Ekskurzija je potekala od 19. do 23. oktobra 2019.