Razvojna in prometna infrastruktura na Koroškem 

V četrtek, 23. maja 2024, je potekal strokovni posvet z naslovom “Razvojna in prometna infrastruktura na Koroškem”. Dogodek je potekal v Dvorcu Bukovje v Dravogradu in je bil namenjen predstavitvi ključnih infrastrukturnih projektov ter strateških načrtov za izboljšanje prometne povezljivosti in regionalnega razvoja na Koroškem.

“Kvalitetna prometna infrastruktura je nujna za razvoj Koroške regije”, je mnenje udeležencev letošnjega strokovnega posveta, ki poteka v organizaciji Društva za ceste SV Slovenije, Občine Dravograd, RRA Koroška, FGPA, DRC, IZS in GZS. Tema strokovnega posveta je bila izgradnja in umeščanje 3. razvojne osi, rekonstrukcija državnega cestne omrežja na Koroškem, prenova železniške proge Maribor – Holmec, priložnosti za Koroško ob izgradnji hitre železnice Kolamnbahn in sistemsko povezani ukrepi za reševanje poplavne ogroženosti Meže in Mislinje.

Na okrogli mizi na temo “Kdaj in kako bo Koroška postala infrastrukturno razvita in prometno povezana regija z enakovrednimi pogoji za gospodarski in socialno-družbeni razvoj?” so sodelovali Uroš Rozman (Društvo za ceste SV Slovenije), Bojan Borovnik (Razvojni svet koroške regije), Karmen Sonjak (RRA Koroška d.o.o.) in Katja Pokeržnik (Koroška gospodarska zbornica). V razpravi smo še posebej izpostavili, da je sanacija infrastrukture po poplavah lahko priložnost za Koroško regijo, da dobi ustrezno prometno infrastrukturo, na katero je čakala več desetletij. Koroška v čim krajšem času potrebuje boljšo prometno povezavo na avtocesto A1, saj je slaba prometna dostopnost velik problem za njeno gospodarstvo. Najslabše stanje je na državni cestni povezavi v Mežiški dolini, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo. Potrebno je izkoristiti potenciale železniških povezav v regiji in njeni bližini ter povezovati regijsko prometno in prostorsko načrtovanje. Prav tako je potrebno prometno infrastrukturo graditi na način, da bo odporna na bodoče vremenske ujme.

Častni pokrovitelji dogodka

Pokrovitelji dogodka

ATRIVA d.o.o.

BPI d.o.o.

BPN d.o.o.

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

GRADBENIŠTVO KUSTER d.o.o.

VOC CELJE d.o.o.

SLEMENŠEK d.o.o.

ZDRUŽENJE DRC

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

MIT GRNJAK d.o.o.

SIGNACO d.o.o.

Program dogodka

}

8:30

Dvorec Bukovje, Dravograd

Registracija udeležencev

}

9:00

Nagovori gostiteljev in pokroviteljev

Anton PREKSAVEC, župan Občine Dravograd
Uroš ROZMAN, predsednik Društva za ceste SV Slovenije
Evstahij DRMOTA, direktor DRC – Združenja za promet in prometno infrastrukturo

}

9:30

Uvodni referati

DOLGOROČNA VIZIJA JE KLJUČ DO USPEHA
Milan KRAJNC, Zavod za Spoznavanje Narave in Družbe

CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE NA KOROŠKEM
Peter ZAJC, RRA Koroška

}

10:00

Strokovni referati – cestna infrastruktura – dopoldanski del

GRADNJA SEVERNEGA DELA 3. RAZVOJNE OSI
Katja PODGORŠEK, Družba za avtoceste v RS

PROSTORSKO UMEŠČANJE SEVERNEGA DELA 3. RAZVOJNE OSI
Ana SODNIK-PRAH, Družba za avtoceste v RS

NAČRTOVANI PROJEKTI REDNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, RAZVOJA DRŽAVNEGA CESTNEGA OMREŽJA TER PROMETNE VARNOSTI NA KOROŠKEM
Tadej MIRKAC, Direkcija RS za infrastrukturo

}

11:30

Odmor in novinarska konferenca

}

12:30

Strokovni referati – trajnostna mobilnost in odpornost na podnebne spremembe – popoldanski del

DRŽAVNI NAČRTI PRENOVE ŽELEZNIŠKE PROGE MARIBOR – HOLMEC
mag. Suzana HABJANIČ GORŠE, Direkcija RS za infrastrukturo

POTENCIAL HITRE ŽELEZNICE »KORALMBAHN« ZA KOROŠKO REGIJO
Eric KIRSCHNER in Nicholas KATZ, JOANNEUM RESEARCH

SISTEMSKO POVEZANI UKREPI UREDITVE POREČJA MEŽE S PRITOKOM MISLINJE
Tijana MIČIĆ, Vodnogospodarski biro Maribor

}

13:30

Okrogla miza

Tematika:

KDAJ IN KAKO BO KOROŠKA POSTALA INFRASTRUKTURNO RAZVITA IN PROMETNO POVEZANA REGIJA Z ENAKOVREDNIMI POGOJI ZA GOSPODARSKI IN SOCIALNO-DRUŽBENI RAZVOJ?

Sodelujoči:

Uroš ROZMAN, Društvo za ceste SV Slovenije 
Bojan BOROVNIK, Razvojni svet koroške regije
Karmen SONJAK, RRA Koroška d.o.o.
Katja POKERŽNIK, Koroška gospodarska zbornica

Moderatorica:

Karin POTOČNIK

}

14:30

Zaključek posveta

Častni pokrovitelji dogodka

Pokrovitelji dogodka

ATRIVA d.o.o.

BPI d.o.o.

BPN d.o.o.

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

GRADBENIŠTVO KUSTER d.o.o.

VOC CELJE d.o.o.

SLEMENŠEK d.o.o.

ZDRUŽENJE DRC

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

MIT GRNJAK d.o.o.

SIGNACO d.o.o.