Društvo za ceste severovzhodne Slovenije organizira strokovni posvet dne 4. novembra 2021 na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, Maribor.

S strokovnim posvetom na temo »SLOVENSKO GRADBENIŠTVO PRED IZZIVI IZGRADNJE VELIKIH PROMETNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV« želimo vzpodbuditi poglobljeno razpravo o priložnostih, izzivih in problemih, ki jih prinaša naslednji cikel investicij v državi. Posvet je razdeljen na dela: prvi del tvorijo predstavitve strokovnih referatov na temo izgradnje 2. tira železniške proge med Divačo in Koprom (2TDK), 3. razvojne osi (DARS), Karavanškega predora (DARS) ter cestnih in železniških projektov (DRSI), v drugem delu pa bo organizirana okrogla miza o prihodnosti slovenskega gradbeništva.

Na posvetu pričakujemo udeležence s strani pristojnih ministrstev, predstavnike investitorjev, strokovnih služb, slovenskih občin, predstavnike gospodarstva, urbanistov in projektantov, sredstev javnega obveščanja in drugih. Dogodek vsem udeležencem daje možnost za izmenjavo strokovnih pogledov in stališč, za dodatne ocene in odgovore na področju slovenskega gradbeništva. Cilj dogodka pa je identificirati izzive na področju izgradnje velikih prometnih infrastrukturnih projektov in kako povečati učinkovitost povezanih procesov na področju priprave in vodenje investicij.

Častnih pokrovitelji strokovnega posveta so:

  • FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO UNIVERZE V MARIBORU,
  • MESTNA OBČINA MARIBOR,
  • INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
  • GZS – ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA,
  • DRUŽBA ZA RAZISKAVE V CESTNI IN PROMETNI STROKI,
  • POMURSKI SEJEM – SEJEM MEGRA.

Veselimo se dogodka v živo kot tudi srečanja tako z vami kot z ostalimi udeleženci posveta.

Priloge:

 

Posvet se je uspešno izvedel. več informacij lahko najdete na spletni strani https://www.dcm-svs.si/posvet-veliki-prometni-infrastrukturni-projekti/