Slovensko gradbeništvo pred izzivi gradnje velikih prometnih infrastrukturnih projektov 

Strokovni posvet, ki ga organizira Društvo za ceste SV Slovenije, se je izvedlo v četrtek, 4. novembra 2021, na UM Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, Maribor.

 

Častni pokrovitelji dogodka

Pri izvedbi so nam pomagali

Program dogodka

}

8:30

Predavalnica Borut Pečenko

Registracija udeležencev

}

9:30

Nagovori gostiteljev in pokroviteljev

red. prof. dr. Vesna ŽEGARAC LESKOVAR, dekanja Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Boris STERGAR, predsednik Društva za ceste SV Slovenije
Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan Mestne občine Maribor
mag. Črtomir REMEC, predsednik Inženirske zbornice Slovenije
Evstahij DRMOTA, direktor DRC – Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije

}

10:00

Strokovni referati: Gradnja velikih prometnih infrastrukturnih projektov

GRADNJA 2. TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER
Pavle HEVKA, 2TDK
Marjan ZALETELJ, 2TDK

GRADNJA DRUGE CEVI KARAVANŠKEGA PREDORA
Boštjan RIGLER, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

PROSTORSKO IN PROJEKTNO NAČRTOVANJE TER GRADNJA 3. RAZVOJNE OSI
Janez KUŠNIK, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Ana SODNIK – PRAH, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

GRADNJA VEČJIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV NA CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
Tomaž WILLENPART, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
mag. Dejan JURKOVIČ, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

}

12:00

Strokovna razprava

}

12:30

Odmor in novinarska konferenca

}

13:30

Okrogla miza: Slovensko gradbeništvo – Quo Vadis?

Tematika:

ALI DRŽAVA SLOVENSKO GRADBENIŠTVO ŠE SPLOH OBRAVNAVA KOT ENEGA NAJPOMEMBNEJŠIH GENERATORJEV SLOVENSKE GOSPODARSKE RASTI?

PROTEKCIONIZEM DOMAČEGA GRADBENIŠTVA V TUJINI IN PRI NAS – NACIONALNI INTERES ALI RUŠENJE TRŽNEGA GOSPODARSTVA?

USPOSOBLJENOST IN UČINKOVITOST SLOVENSKEGA GRADBENIŠTVA PO PROPADU NAJVEČJIH SLOVENSKIH GRADBENIH PODJETIJ

KAKO SE VODILNA SLOVENSKA GRADBENA PODJETJA PRIPRAVLJAJO IN ODZIVAJO NA NOV INVESTICIJSKI VAL DRŽAVE?

Sodelujoči:

dr. Rok CAJZEK, GIC GRADNJE

dr. Jože P. DAMIJAN, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

mag. Gregor FICKO, Gospodarska zbornica Slovenije

mag. Valentin HAJDINJAK, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Ljiljana HERGA, Direkcija RS za infrastrukturo

Pavle HEVKA, 2TDK

Kristijan MUGERLI, KOLEKTOR CPG

Moderator:

Andrej OKREŠA

Video posnetek dogodka

Galerija slik

Pokrovitelji dogodka

Pri izvedbi so nam pomagali

Veselili smo se dogodka v živo kot tudi srečanja tako z vami kot z ostalimi udeleženci posveta.

Priloge:

S strokovnim posvetom na temo »SLOVENSKO GRADBENIŠTVO PRED IZZIVI IZGRADNJE VELIKIH PROMETNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV« želimo vzpodbuditi poglobljeno razpravo o priložnostih, izzivih in problemih, ki jih prinaša naslednji cikel investicij v državi. Posvet je razdeljen na dela: prvi del tvorijo predstavitve strokovnih referatov na temo izgradnje 2. tira železniške proge med Divačo in Koprom (2TDK), 3. razvojne osi (DARS), Karavanškega predora (DARS) ter cestnih in železniških projektov (DRSI), v drugem delu pa bo organizirana okrogla miza o prihodnosti slovenskega gradbeništva.