Društvo za ceste severovzhodne Slovenije organizira strokovni posvet dne 25. maja 2022 na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, Maribor.

S strokovnim posvetom na temo »MARIBORSKI PROMETNI INFRASTRUKTURNI IZZIVI DO LETA 2030 « želimo vzpodbuditi poglobljeno razpravo o priložnostih, izzivih in problemih v Mestni občini Maribor. Posvet je razdeljen na dela: prvi del tvorijo predstavitve strokovnih referatov na temo gradnje prometnih infrastrukturnih projektov na območju Mestne občine Maribor do leta 2030, v drugem delu pa bo organizirana okrogla miza o mariborskih prometnih izzivih v luči prometnih potreb in trajnostnih okoljskih izzivov.

Na posvetu pričakujemo do 150 udeležencev s strani pristojnih ministrstev, predstavnike investitorjev, strokovnih služb, predstavnike gospodarstva, urbanistov in projektantov, sredstev javnega obveščanja in drugih. Dogodek vsem udeležencem daje možnost za izmenjavo strokovnih pogledov in stališč, za dodatne ocene in odgovore na področju infrastrukturnih izzivov v mestu Maribor.

Častnih pokrovitelji strokovnega posveta so:

  • FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO UNIVERZE V MARIBORU,
  • MESTNA OBČINA MARIBOR,
  • INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
  • GZS – ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA,
  • DRUŽBA ZA RAZISKAVE V CESTNI IN PROMETNI STROKI.

Veselimo se dogodka v živo kot tudi srečanja tako z vami kot z ostalimi udeleženci posveta.

Priloge:

 

Posvet se je uspešno izvedel. več informacij lahko najdete na spletni strani https://www.dcm-svs.si/mariborski-prometni-infrastrukturni-izzivi-do-leta-2030/