Mariborski prometni infrastrukturni izzivi do leta 2030

Strokovni posvet, ki ga organizira Društvo za ceste SV Slovenije, se je izvedlo v sredo, 25. maja 2022, na UM Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, Maribor.

 

Častni pokrovitelji dogodka

Pri izvedbi so nam pomagali

Program dogodka

}

8:30

Predavalnica Borut Pečenko

Registracija udeležencev

}

9:30

Nagovori gostiteljev in pokroviteljev

prof. dr. Vesna ŽEGARAC LESKOVAR, dekanica Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
dr. Samo Peter MEDVED, podžupan Mestne občine Maribor
Boris STERGAR, predsednik Društva za ceste SV Slovenije
Evstahij DRMOTA, direktor DRC – Združenja za promet in prometno infrastrukturo

}

10:00

Strokovni referati: Gradnja prometnih infrastrukturnih projektov na območju Mestne občine Maribor do leta 2030

URBANISTIČNA NAČELA IN PRAVILA NAČRTOVANJA PROMETNIC V URBANIH MESTNIH SREDIŠČIH
Janez KOŽELJ, Mestna občina Ljubljana
Gregor REICHENBERG, Mestna občina Maribor

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DRŽAVNIH IN OBČINSKIH CESTNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV NA OBMOČJU MO MARIBOR
Ljiljana HERGA, Direkcija RS za infrastrukturo
dr. Samo Peter MEDVED, Mestna občina Maribor

 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DRŽAVNIH ŽELEZNIŠKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV NA OBMOČJU MO MARIBOR IZ VIDIKA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA
mag. Dejan JURKOVIČ, Direkcija RS za infrastrukturo

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DRŽAVNIH IN OBČINSKIH KOLESARSKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV NA OBMOČJU MO MARIBOR
Tomaž WILLENPART, Direkcija RS za infrastrukturo
mag. Uroš ROZMAN, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DRŽAVNIH IN OBČINSKIH UKREPOV NA PODROČJU JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA NA OBMOČJU MO MARIBOR
Darko TRAJANOV, Ministrstvo za infrastrukturo RS
Aleš KLINC, Mestna občina Maribor
doc. dr. Marjan LEP, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

}

12:30

Strokovna razprava

}

12:45

Odmor in novinarska konferenca

}

13:30

Okrogla miza: Mariborski prometni izzivi v luči prometnih potreb in trajnostnih okoljskih izzivov

Tematika:

Kakšna je razvojna vizija mestnega prometa in razvoja prometne infrastrukture do konca desetletja?

Ali se mesto dovolj učinkovito pripravlja na trajnostne okoljske izzive, ki terjajo spremembo filozofije načrtovanja mestne prometne infrastrukture?

Ali bo vloga javnega potniškega prometa v mestu konec desetletja večja kot je danes?

Ali je mesto izkoristilo vse možne alternative javnega potniškega prometa v mestu?

Ali država dovolj učinkovito sodeluje pri načrtovanju in izvedbi za mesto pomembnih prometnih infrastrukturnih projektov v mestu?

Kakšna bo usoda za mesto pomembnih največjih prometnih infrastrukturnih projektov, ki se načrtujejo že skoraj dve desetletji: južna obvoznica, severna obvoznica, mestni predor, dravska plovna pot, P+R sistem?

Sodelujoči:

dr. Samo Peter MEDVED, Mestna občina Maribor

Boris STERGAR, Društvo za ceste SV Slovenije

mag. Mateja KUKOVEC, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o.

doc. dr. Marjan LEP, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Darko TRAJANOV, Ministrstvo za infrastrukturo RS

Tomaž WILLENPART, Direkcija RS za infrastrukturo

 

Moderator:

Andrej OKREŠA

Video posnetek dogodka

Galerija slik

Pokrovitelji dogodka

Pri izvedbi so nam pomagali

Veselili smo se dogodka v živo kot tudi srečanja tako z vami kot z ostalimi udeleženci posveta.

Priloge:

S strokovnim posvetom na temo »MARIBORSKI PROMETNI INFRASTRUKTURNI IZZIVI DO LETA 2030« želimo vzpodbuditi poglobljeno razpravo o priložnostih, izzivih in problemih v Mestni občini Maribor. Posvet je razdeljen na dela: prvi del tvorijo predstavitve strokovnih referatov na temo gradnje prometnih infrastrukturnih projektov na območju Mestne občine Maribor do leta 2030, v drugem delu pa bo organizirana okrogla miza o mariborskih prometnih izzivih v luči prometnih potreb in trajnostnih okoljskih izzivov.