Dragi člani in zainteresirana javnost,

Društvo za ceste SV Slovenije vas vabi na letošnji strokovni posvet, ki bo potekal v četrtek, 25. maja 2023. Osrednja tema posveta bo “Razvoj javnega potniškega prometa v Sloveniji skozi naložbe v prometno infrastrukturo“. Na dogodku bomo obravnavali ključne vidike in izzive razvoja prometne infrastrukture ter njihov vpliv na javni potniški promet.

Posvet je namenjen občinam, pooblaščenim in nadzornim inženirjem, strokovnjakom s področja prometne infrastrukture, študentom in vsem ostalim zainteresiranim. Udeležba na posvetu prinaša pooblaščenim in nadzornim inženirjem pridobitev 2 kreditnih točk iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju.

Povzetek posveta lahko najdete na spletni strani dogodka

 

3. obvestilo Posvet DCM 25. maj 2023