Razvoj javnega potniškega prometa v sloveniji skozi naložbe v prometno infrastrukturo

Strokovni posvet, ki ga organizira Društvo za ceste SV Slovenije, se je izvedlo v sredo, 25. maja 2023, na UM Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, Maribor.

 

Pokrovitelji dogodka

Povzetek

Na strokovnem posvetu Društva za ceste severovzhodne Slovenije, ki je potekal 25. maja 2023 na Tehniških fakultetah Univerze v Mariboru, so strokovnjaki razpravljali o razvoju javnega potniškega prometa in vlaganjih v prometno infrastrukturo v Sloveniji. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z različnimi organizacijami, vključno z Inženirsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije-Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala, DRC-Združenjem za promet in prometno infrastrukturo, Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in Mestno občino Maribor.

Glavni cilj dogodka je bil osvetliti izzive in priložnosti, povezane z razvojem trajnostne mobilnosti in javnega prevoza. Poudarek je bil na potrebi po učinkoviti prometni infrastrukturi, ki lahko podpira povečano mobilnost prebivalstva in pretok blaga, hkrati pa zmanjšuje obremenitev okolja.

Razprave so obravnavale pomembnost celostnih prometnih strategij na ravni občin, pomen mehkih ukrepov za upravljanje mobilnosti, kot so trajnostna parkirna politika in izobraževalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti.

Poudarjen je bil tudi pomen izobraževanja in razvoja strokovnjakov na področju trajnostne prometne infrastrukture. Posvetu je prisostvovalo 100 akreditiranih udeležencev in vabljenih gostov. Strokovni posvet je bil korak naprej k cilju Društva za ceste severovzhodne Slovenije za izboljšanje znanja in veščin članov ter drugih zainteresiranih na tem področju.

Program dogodka

}

8:30

Predavalnica Borut Pečenko

Registracija udeležencev

}

9:30

Nagovori gostiteljev in pokroviteljev

prof. dr. Matjaž ŠRAML, v.d. dekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
dr. Samo Peter MEDVED, podžupan Mestne občine Maribor
Boris STERGAR, predsednik Društva za ceste SV Slovenije
Evstahij DRMOTA, direktor DRC – Združenja za promet in prometno infrastrukturo
Andrej POGAČNIK, predsednik matične sekcije gradbenih inženirjev IZS

}

10:00

Strokovni referati: Dopoldanski del

Ukrepi v javnem potniškem prometu za izboljšanje dostopnosti za osebe z različnimi oviranostmi
Darko TRAJANOV, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS

Modernizacija voznega parka javnega železniškega prometa
mag. Suzana HABJANIČ GORŠE, Direkcija RS za infrastrukturo

Infrastrukturni in transportni pomen hitre železniške proge Maribor – Ljubljana: proučevanje potenciala in izvedljivosti
mag. Dejan JURKOVIČ, Direkcija RS za infrastrukturo

Potniški center Ljubljana – revitalizacija degradiranega prostora in vpliv na javni potniški promet in lokalno cestno omrežje
Andrej POGAČNIK, Elea Ic,

}

11:30

Odmor

}

12:00

Strokovni referati: Popoldanski del

Izboljšanje uporabe daljinskega omrežja v javnem potniškem prometu
dr. Matej GABROVEC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
dr. Marjan LEP, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Javni potniški promet v manjših občinah
mag. Sebastian TOPLAK, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Elektrifikacija javnega mestnega potniškega prometa
Mitja KLEMENČIČ, Mestna občina Maribor

Vizija rečnega prometa v Mariboru
Uroš ROZMAN, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor

}

13:30

Okrogla miza: Mariborski prometni izzivi v luči prometnih potreb in trajnostnih okoljskih izzivov

Tematika:

Kako dvigniti raven storitev JPP? Kako zagotoviti mobilnost pri razpršeni poselitvi?

Sodelujoči:

mag. Suzana HABJANIČ GORŠE, Direkcija RS za infrastrukturo
dr. Marko Renčelj, Društvo za ceste SV Slovenije
Ranko ŠMIGOC, Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d. o. o.
Mitja KLEMENČIČ, Mestna občina Maribor
mag. Sebastian TOPLAK, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
dr. Matej GABROVEC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

 

Moderatorka:

Andreja Makoter

Galerija slik

Pokrovitelji dogodka

Veselili smo se dogodka v živo kot tudi srečanja tako z vami kot z ostalimi udeleženci posveta.

Priloge:

Strokovni posvet, ki ga organizira Društvo za ceste SV Slovenije, se je izvedlo v sredo, 25. maja 2023, na UM Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, Maribor